TechniQuals upplevelsebaserade prao

Upplevelsebaserad prao
– samarbete när det är som bäst 

Ett av de bästa sätten för elever och unga att skaffa insyn i vad företag gör är genom prao, men det är svårt att svårt att få en intressant praoplats. Många företag har svårt att organisera sin prao, ofta upplevs det som tidskrävande och man har svårt att göra den värdefull för eleven. Hur har företagen i TechniQual då arbetet för att förändra detta?

Under våren 2018 bedrevs vår första prao som ett pilot-projekt som en del av vår lärande process. Hur kan vi förändra inflödet av kompetens till teknikbranschen?

Hittills har praokonceptet drivits av teknikföretagen Rejlers, Altran, Karlstad El- och stadsnät, NMT samt Ellevio, med stöd av Karlstad Innovation Park. Även Karlstad Universitet, Forshaga Lärcenter och Karlstad Kommuns näringslivsenhet har varit aktiva.

Under nästkommande period, våren 2022 har vi utökat till två skolor som kommer att prova på konceptet med en upplevelsebaserad prao där fyra företag delar  på en praovecka och tar emot en grupp elever till skillnad mot traditionell prao. Veckan avslutas tillsammans på Karlstads Universitet där elever och företag möter studenter för att dela lärdomar, erfarenheter och prata utbildning och framtid.

Vi har tillsammans genom en workshop tagit fram det innehåll som eleverna får möta. Ledord som nyfikenhet, intresseväckande och attraktivitet har varit mycket viktiga i framtagandet av praon. 
Via feedback från eleverna efter praon har vi kunnat förbättra innehållet succesivt. Som företag har det varit ovärderligt att få den typen av input från framtidens arbetskraft. 

Att engagera sig som företag/organisation innebär att:
• Arrangera  två upplevelsebaserade förmiddagar, för ett team om 4-6 elever. Ni är 4 olika teknikorganisationer som delar på en vecka.
• Möjlighet (vi rekommenderar detta) att delta i en workshop för att bli bättre rustad för att levandegöra teknikyrket samt hur man på ett bra sätt kan involvera eleverna för att de ska kunna vara aktiva under förmiddagen. 

Vill ditt företag eller din skola vara med i praokonceptet?  

Här kan du som företag eller organisation läsa mer om praon. 
Intresseanmälan görs till therese.sundstrom@karlstadinnovationpark.se

Information till företag och skolor om praon

Varför anordnade vi just en prao-pilot?

Praoveckorna som arrangerats var en pilot för att tillsammans undersöka på vilket sätt företagen kan kommunicera teknikyrken för att skapa intresse som leder till att fler (och framförallt tjejer) söker sig till teknikutbildningar. Det finns alltså en vilja hos företagen att jobba långsiktigt för att säkra kompetens.

• Vi vill visa att det finns många olika roller för den som vill jobba inom teknikbranschen, och att vägen dit inte alls behöver vara spikrak och enkelriktad utan man kan jobba med många olika saker under sin karriär.
• Piloten handlar inte bara om att synliggöra olika teknikyrken. Det är även viktigt för företagen att skapa relationer med de unga och få input för att kunna vara relevanta och attraktiva som arbetsgivare. Förhoppningsvis har företagen fått en del nya idéer under praoveckan. Det är eleverna som hjälper oss att förstå hur de nya talangerna tänker om sina framtida arbetsplatser.
• Att arrangera praoveckor på det här sättet ger förutsättningar för eleverna att kunna komma i sammanhang som de inte kanske skulle göra annars. Dessutom har skolorna knappa resurser för att kunna skapa relationer med olika arbetsgivare, trots att det är skolans ansvar att ordna platser.
• Piloten har gått från det gängse sättet att se på en Prao-vecka – dvs att en elev är praoelev på en arbetsplats en hel vecka. Detta skapar utrymme för företagen att lättare ta sig an praoelever och det blir mer givande för eleverna eftersom de får uppleva fem arbetsplatser där varje arbetsplats engagerar sig med flera personer och med upplevelsebaserade aktiviteter.