Välkommen Biosorbe!

Vi välkomnar Biosorbe som nya i parken, nytt bolag i Paperprovince och Sting Bioeconomy men också till Karlstads kommun

Biosorbe levererar gröna och effektiva lösningar baserade på cellusa samt av mikroorganismer för att sanera jord och vatten.