Ställ om

Karlstad Innovation Park har i samband med Covid-19-krisen samlat aktörer i Värmland för att stötta företagare. Genom EU-projektet Ställ om ger vi, tillsammans med Paper Province, Compare och IUC/Stål & Verkstad, hjälp till företag med upp till 49 anställda, som önskar ställa om och innovera nya produkter och tjänster.

Målet är att på kort sikt öka förutsättningarna för företag i Värmland att klara sig genom Covid-19-krisen. Detta görs genom att företagen utvecklar och stärker sin digitala omställningsförmåga, sina processer, produkter och utvidgar sitt kunderbjudande för ökade intjäningsmöjligheter.

På längre sikt är målet att bidra till att företagen har stärkt sin konkurrenskraft och skapat förutsättningar för hållbar regional utveckling.

Projektet möjliggör direkta rådgivnings- och stödinsatser och omfattar tre arbetspaket utformade efter identifierat behov inom olika branscher:

Affärsutveckling genom tjänster

Stärk ditt företags konkurrenskraft och intjäningsförmåga genom ett utökat kunderbjudande. Som värmländskt företag erbjuder vi individuell affärscoachning för att rusta ditt företag inför en tillvaro efter coronapandemin. Fokus ligger på tjänsteutveckling som skapar värden för dina kunder. 

Läs mer hos Paper Province HÄR.

Experttimmar för digitalisering

Ansök om experttimmar för digitalisering och stärk ditt företags konkurrenskraft i en allt med digital tid. Compare erbjuder företag i Värmland, oavsett bransch, kostnadsfria experttimmar fram till 2022. Läs mer hos Compare HÄR.

Stödinsatser för industriföretag

IUC / Stål & Verkstad stöttar er i er verksamhet inom flera områden med insatser och vägledning. Trapp-figuren visar på olika nivåer där ni kan identifiera just er situation i dagsläget. Där finner ni exempel på några av de områden vi kan stötta er inom.

Läs mer hos IUC Stål & Verkstad HÄR.

Kontakta oss gärna!

Simon Sendowski, 0733-85 50 10,

simon@karlstadinnovationpark.se