ALMI INVEST

Almi Invest är en av Sveriges mest aktiva investerare i startups.

STING BIOECONOMI

Sting Bioeconomy stöttar företag inom bioekonomiområdet som har ambitionen att växa på en internationell marknad.

PRIVATINVESTERARE I ARVIKA-PIA

PIA investerar i tidigt skede i affärsidéer med potential till kraftig tillväxt.

ASYNJOR INVEST VÄRMLAND

Tillsammans med andra kvinnor bygger de en modern investeringsplattform för kvinnor som investerar, möjliggör för kvinnor att ta makten över sitt eget liv och kapital.

NORDEA STARTUP & GROWTH

Till Nordea Startup & Growth har de handplockat specialister med bred erfarenhet av nya branscher, som varje dag arbetar med att stötta start-ups och tillväxtföretag.

KICKSTART NETWORK VÄRMLAND

Presentera din idé för innovationsrådet kickstart network Värmland, vi kan stötta med nätverk, finansiering och många goda råd.