ALMI INVEST

Almi stöttar tillväxtföretag med företagslån, riskkapital och affärsutveckling.  Genom Almi Invest är vi Sveriges mest aktiva investerare i Startups.

Länk till: https://www.almi.se/

Logo Almi Invest

STING BIOECONOMI

Sting Bioeconomy stöttar företag inom bioekonomiområdet som har ambitionen att växa på en internationell marknad.

Logo Sting Bioeconomy

PRIVATINVESTERARE I ARVIKA-PIA

PIA investerar i tidigt skede i affärsidéer med potential till kraftig tillväxt.

Logo PIA Privatinvesterare i Arvika

ASYNJOR INVEST VÄRMLAND

Tillsammans med andra kvinnor bygger de en modern investeringsplattform för kvinnor som investerar, möjliggör för kvinnor att ta makten över sitt eget liv och kapital.

Logo Asynjor Invest

NORDEA STARTUP & GROWTH

Till Nordea Startup & Growth har de handplockat specialister med bred erfarenhet av nya branscher, som varje dag arbetar med att stötta start-ups och tillväxtföretag.

Logo Nordea

KICKSTART NETWORK VÄRMLAND

Presentera din idé för innovationsrådet kickstart network Värmland, vi kan stötta med nätverk, finansiering och många goda råd.

Logo Karlstad Innovation Park