vad vi gör

Genom att erbjuda mötesplatser, aktiviteter och processer för innovationssamverkan skapar vi tillväxt i Värmland.

Innovation Park länkar samman näringsliv, akademi och offentlig sektor. Vi erbjuder anpassade processer till såväl nya entreprenörer som etablerade företag. Hos oss finns företag/organisationer som vill växa i samverkan med andra företag, forskare och samhälle.

Medlemmar i Swedish Incubatiorn and Science Parks, SISP
Innovation park är en del av innovations-Sverige, där 80 regionala innovationsmiljöer dagligen arbetar för att bidra till Sveriges ständiga utveckling, innovation och tillväxt.Vår nationella branschorganisationen som drivs av medlemmarna runt om i landet har tillsammans över 5 000 bolag som sysselsätter ca 70 000 personer. 

SISP lever under visionen ”vi är världens mest framgångsrika innovationsmiljöer”.