Doers som tar initiativ och tillsammans med andra låter idéer och plantor växa fram!

Doers som tar initiativ och tillsammans med andra låter idéer och plantor växa fram!

På Hagfors Innovation park anläggs i år en andelsträdgård som prototyp.

Förutom att andelsägare får njuta av både kunskap och goda grönsaker ser vi också detta som en möjlighet att återuppta och utveckla utbildning på Nygård inom självförsörjning.

Tillsammans med Torfolk Gård och Katringården får vi handledning både praktiskt och teoretiskt, från planering till skörd och lagring av grönsaker.

För mer information kontakta: maria.kvarnstrom@karlstadinnovationpark.se