Hur kan vi främja innovation genom platskänsla och engagemang?

Kan en breddad syn på vem och vad som är värdeskapande ge ett ökat entreprenörskap och större innovationsförmåga? Hur kan innovationsmiljöer i Värmland utvecklas för att ta tillvara ett breddat entreprenörskap?  Det är frågor som våra innovationsledare besvarade under en digital presentation den 16:e december. Inbjudna var samverkansparter i våra senaste projekt och alla som är…
Read more