Europa i min region

Europa i min region

Den 8 maj 09.00-10.30 kommer Karlstad Innovation Park att arrangera Europa i min region – en chans att visa upp det goda arbete som görs.

Se det som ett Europacafe (preliminärt i Coffice). Enkelt och kul är tanken. Gott kaffe finns som vanligt i automaten och något gott till ordnar KIP med.

Tanken är att främst bjuda in de aktörer som driver innovationsprojekt. Detta ger oss en möjlighet att lära av varandra och också att lära andra om våra egna projekt – kanske till och med preppa för tänkta kommande projekt? Dessutom kan detta tillfälle bidra till att bocka av t.ex. spridningsaktiviteter som kan vara relevanta för projekt.

Alla som skall delta vid detta tillfälle anmäler det på länken nedan samt till karin@karlstadinnovationpark.se.

Europa i min region är en årlig EU-gemensam informationskampanj för att berätta om vad EU-fondernas pengar går till och vilken nytta de gör på hemmaplan.

VILKA EU-FONDER INGÅR I FONDSAMORDNINGEN OCH VILKA MYNDIGHETER FÖRVALTAR DEM I SVERIGE?
  • Asyl- migrations och integrationsfonden – Migrationsverket
  • Fonden för en rättvis omställning- Tillväxtverket
  • Fonden för inre säkerhet – Polisen
  • Havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden – Jordbruksverket
  • Instrumentet för gränsförvaltning och viseringspolitik – Polisen
  • Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling – Jordbruksverket
  • Socialfonden plus – Svenska ESF-rådet
  • Regionalfonden – Tillväxtverket
  • Interreg – Tillväxtverket samt Länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland

https://eufonder.se/eu-fonder/europa-i-min-region-2024.html

Karin Vangstad är sammankallande till eventet men som sagt ska alla deltagare anmäler sig via länken ovan.

Förutom att vi på olika sätt bidrar till den så viktiga fredstanke som var initial med hela Kol&Stålunionen (nuvarande EU) så tror jag också att vi kan visa på nyttan av allt det goda arbete vi gör tillsammans i vår region.

Anmäl er via länken ovan och till Karin på mail senast 3e maj. Välkomna med era anmälningar!