Hur kan vi främja innovation genom platskänsla och engagemang?

Hur kan vi främja innovation genom platskänsla och engagemang?

Kan en breddad syn på vem och vad som är värdeskapande ge ett ökat entreprenörskap och större innovationsförmåga? Hur kan innovationsmiljöer i Värmland utvecklas för att ta tillvara ett breddat entreprenörskap?

 Det är frågor som våra innovationsledare besvarade under en digital presentation den 16:e december. Inbjudna var samverkansparter i våra senaste projekt och alla som är nyfikna på Innovation Parks resa med innovationsnoder i Värmland och den metod vi utvecklat under resan. Presentationen var en kortversion av vår rapport: Innovation i Värmland – Nycklar till att främja innovation genom platskänsla och engagemang. Vid årsskiftet avslutar vi vårt senaste EU-projekt och därmed också noderna i sin nuvarande form. Vi vill därför dela med oss av resan, metoderna och våra insikter som vi hoppas kan så nya tankefrön för hållbar utveckling i Värmland.

Ett viktigt resultat av vår utvecklingsresa  är den metod och de nycklar som vi har identifierat som kan öppna upp för att höja innovationsförmågan och bidra till hållbar utveckling i Värmland. 

Grunden i metoden är de tvärsektionella utvecklingsprocesser, där människor med olika bakgrunder deltar och där målet inte från början är definierat, utan tillåts ändras beroende på de behov och utmaningar som kommer fram. Metoden (som bygger på engagemang, platskänsla, inkludering, relationer och öppenhet) kan, om den kopplas ihop med viktiga nycklar- eller mindset, främja innovation och bidra till hållbar regional utveckling.

Du som vill ta del av rapporten som beskriver vår experimentellt utforskande resa och kopplar den framtagna metoden till teori och forskning kan ladda ned den här

Under presentationen delade vi med oss av flera exempel från vår resa och vår innovationsledare Elin berättade om de initiativ som använt sig av metoden – projektet Allas Barn & Unga i Arvika. I en utvärdering och analys som genomförts i slutet av projektet sammanfattas hur community-tänket, som är en av nycklarna i metoden, fungerar och vad deltagarna sett att det bidragit med.
Analysen kan laddas ned här

Har ni frågor om arbetet är ni varmt välkomna att kontakta oss.