Innovation Park utökar – med grannkommun

Innovation Park utökar – med grannkommun

Vår Hagforsnod  har varit aktiv sedan 2018 och utökar nu även till Munkfors! I vår nya arbetsmodell jobbar Innovation Park digitalt eller mobilt och når människor där de befinner sig för att bolla idéer och tankar för att ta nästa steg.

Läs artikel i VF här >> 

Vi gillar nya arbetsmodellen där Innovation Park jobbar efter behovet och förutsättningarna på respektive ort, når människor där de befinner sig och att de kan känna sig trygga med att bolla idéer och tankar. Att jobba individuellt eller tillsammans, att våga, växa och skapa, oavsett om det leder till företagande eller till arbete, är alltid en vinst på många sätt. Är säker på att det bubblar av idéer hos många “där ute” men det gäller att fånga upp dem och där ser vi Maria och Cherin på Innovation Park som en tillgång, säger Birgitta Svensson, turism- och näringslivschef i Munkfors kommun:

Syftet och målet i stort för det Innovation Park vi tillhör och som verkar i hela Värmland är “att arbeta för ett mer innovativt, diversifierat och digitalt Värmland”. Själva brukar vi, Maria och Cherin, hävda att vi i Hagfors/Munkfors kommer att vilja arbeta med människor som är nyfikna på att skapa saker tillsammans med andra, lära sig nya saker och intresserar sig för omvärlden – resten kommer av sig självt oavsett om det är ett digitalt resultat eller ej. 

Tidigare har vi som sagt arbetat i Hagfors kommun med saker som några av er kanske känner till: “Diamanter & Järnviljor”, ett projekt som drogs igång för att be er invånare från olika branscher och sektorer att tycka till om vad en innovationspark på landsbygden behöver vara (i dagsläget finns innovationsparker enbart nära universitet och akademier i större städer). Resultatet blev massor av idéer som sedan ställdes ut i den Testival som presenterades på “Hagforsyran 2019”, samt också resulterade i “Snøfølk”, en förening och ett nätverk som just nu ställer om till det digitala och en ny affärsmodell för att matcha förutsättningarna som ändrats radikalt det senaste året. Ett av dessa initiativ var till exempel den andelsodling “CoPlant” som vi snabbt drog igång tillsammans med Torfolk Gård för att erbjuda en hållbar mötesplats trots rådande pandemi, samt kunskapande om odling och matförsörjning över generationer. Inom kort kommer vi också att tillkännage nästa steg i form av en ny workshopserie. 

 

Andra sammanhang där ni kan ha stött på oss alldeles nyligen är också i de workshops som gått under namnet “Hela Hagfors – Dialogprocesser om framtiden” som anordnats av Hagfors kommuns utvecklingsenhet under vintern/våren 2020 och 2021. Under flera månader möttes vi i både digitala och fysiska dialoger om de fem socknarna i Hagfors kommun för att prata framtid för respektive plats. Snacka om att hitta styrkor i att vara diversifierade och olika som bygder & platser. Inom kort kommer denna sammanställning att delas med allmänheten.

När vi började arbetet med våra dialogmöten hade vi bilden av att det fanns ett stort engagemang och mycket idéer ute nära där folk bor och lever. Vi var också medvetna om att förutsättningarna och kulturen/historien i våra kommundelar ser olika ut. Mycket av detta har vi fått bekräftat men också mötts av en vilja av att vi ska se och använda våra olikheter för att tillsammans bli ett mycket starkare VI i Hela Hagfors. Maria och Cherin på Innovation Park har genom att driva denna process på ett spännande och nytänkande sätt varit en nödvändig del i att vi på relativt kort tid nått så långt som vi gjort, säger Lars Sätterberg, utvecklingchef Hagfors kommun.

Framgent hoppas vi att fler av er inte bara vill starta och driva fler och mer hållbara företag med vår hjälp, som vårt uppdrag också innehåller i rollen som Innovation Park, utan också att ni vill vara med på träffar eller söker upp oss för att utbyta idéer och tankar framöver. Vi vet att båda våra kommuner har så mycket outforskad potential. Var gärna med och hjälp oss vaska fram den: Det är vi invånare som är guldet!