Nytt verktyg hjälper orter att öka attraktiviteten

Nytt verktyg hjälper orter att öka attraktiviteten

I vårt uppdrag som innovationspark i Värmland har det alltid varit en självklarhet att vi ska ha representation även utanför Karlstad. Vi vet att nyfikenhet, påhittighet och förbättringar sker överallt i vårt avlånga land oavsett stad eller land. Det har därför varit spännande att följa den resa vår landsbygdsnod i bruksorten Hagfors gjort de senaste tre åren. Genom att fokusera på det Reglab benämner som “Grundförutsättningar” i sitt Innovationsindex har noden inte bara bidragit till förändring på platsen och introducerat nya metoder för värdegrundarbete och social innovation, utan också hittat sätt att omvandla dem till konkreta verktyg för att arbeta med platsers attraktivitet oavsett förutsättningar. 

Med verktyget kan man som ort och industri delges en nulägesanalys och på sikt löpande indikatorer, samt rekommendationer om vilka åtgärder som behöver vidtas för ökad attraktivitet som plats eller verksamhet i syfte att säkra kompetensförsörjningen.

https://via.tt.se/pressmeddelande/nytt-verktyg-ska-hjalpa-orter-att-oka-attraktiviteten?publisherId=3235770&releaseId=3311451&fbclid=IwAR2VOkC5pn9EbR-foce5aOt_RHe6PAUNe3oGBX3rkrRojuuo1U5Mvd1HCu8