Social Innovation Summit i Malmö

Social Innovation Summit i Malmö

Tillsammans med 700 andra människor finns vi på plats på Social Innovation Summit i Malmö. För att lära, nätverka, finna nya lösningar på globala utmaningar och för att fortsätta stärka vårt viktiga arbete med detta i Värmland 

.”If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk together.”