SOCIAL INNOVATION
Värmland

Nästa steg för plattformen Social innovation Värmland

Utvecklingscafé

I april/maj kommer vi köra ett Utvecklingscafé som är en metod för att skapa kreativa och handlingsinriktade samtal där deltagarna själva tar med sig verkliga projekt, idéer och utmaningar som de vill ha hjälp med att fördjupa eller utveckla vidare. Det riggade caféet är ett innovativt sätt att samlas kring frågor som känns viktiga för de som deltar. Du som kommer till Utvecklingscaféet kan ha två roller:
1) Du har en idé och kan komma från vilken organisation som helst eller komma själv som idébärare/projektägare.
2) Som deltagare bidrar du med dina erfarenheter för att hjälpa andra, samtidigt som du själv får möjlighet att träna på din egen utvecklingsförmåga.

Åsa Ranung, processledare på Region Värmland, guidar oss tryggt och professionellt under den här förmiddagen som har stort potential för att få idéer/projekt att lyfta.

Anmäl dig till: anna-karin.frykstedt@karlstadinnovationpark.se

Nyfiken på hur ett utvecklingscafé kan gå till?

Co-Days Västra Värmland

I oktober/november planerar vi ett nytt Co-Days för plattformen Social innovation Värmland i Arvika. Vill du vara med eller har idéer? Kontakta oss gärna! Kontaktuppgofterna finns längre ner på sidan. 

Varför Social innovation Värmland?
Kan vi i Värmland arbeta mer aktivt och tillsammans för att ta höjd för ett mer socialt hållbart Värmland med fler sociala innovationer? Näringsliv, idéburen sektor, offentlig sektor och akademi behöver samarbeta mer för att klara samhällets sociala utmaningar. Social innovation Värmland vill därför vara en gränsöverskridande mötesplats där människor med olika kompetenser, intressen och erfarenheter träffas, som har det gemensamma att skapa social nytta i samhället. Vi välkomnar dig och din organisation som är nyfiken på verksamhetsutveckling och vill bidra till nya samarbeten och ny handlingskraft. I Sverige växer nya banbrytande sociala lösningar snabbt fram på alla typer av samhällsutmaningar och Social innovation Värmland kan vara en del av den.
Social innovation Värmland är alltså en mötesplats, en plattform, som kan ge en viktig skjuts för att hitta lösningar på samhällsutmaningar. Detta börjar med att skapa nya tillitsfulla relationer och brygga över sektorsgränser och organisationers stuprör samt inte minst att få energi och mod (som ofta glöms bort i riggningar av projekt mm).
Det finns en potential och möjlighet att utmanas, utveckla gemensam ny kunskap, skapa nya partnerskap samt nya affärer och arbetssätt för att minska klyftor, polarisering och ohälsotal. Vi behöver därför skapa nya vägar till försörjning och en framtidstro hos nuvarande och kommande generationer.

Ambitionen med Social innovation Värmland:

Vår ambition med plattformen Social innovation Värmland är att vara en arena för att stimulera till en företags- och organisationskultur där Social innovation främjas. Ambitionen är också att vara en arena för att börja samtala om hur politik och policy kan utvecklas där social innovation efterfrågas och där nya utgångspunkter och arbetssätt uppmuntras.

Det här är social innovation

Vi har valt att använda oss av definitionen som används av Social Impact Lab, Örebro.
Sociala innovationer kan bestå av metoder, processer, produkter eller tjänster som förbättrar eller ersätter olika samhällsfunktioner eller initiativ från marknaden. En social idé har sin utgångspunkt i begreppet hållbar utveckling och strävar efter att förbättra människors livsvillkor. I centrum för idéerna står alltid vinst för samhället.

När vi möts

Möten och event som arrangeras av Social innovation Värmland faciliteras så att de stödjer ambitionen med plattformen. De sätter igång samarbeten, ny förståelse som på sikt kan leda till nya arbetssätt för att skapa sociala innovationer som gör Värmland och Världen mer socialt hållbart. Metoden är att skapa genuina, ärliga samtal där vi undersöker och upptäcker tillsammans.Processgruppen Social innovation Värmland:

Anna-Karin Frykstedt, Karlstad Innovation Park
Anna-karin.frykstedt@karlstadinnovationpark.se
Anna Stålhammar, Region Värmland
anna.stalhammar@regionvarmland.se

Ann-Kristine Johansson, Coompanion Värmland ann-kristine.johansson@coompanion.se
Elin Tienvieri, Arvika Innovation Park Elin.tienvieri@karlstadinnovationpark.se
Pernilla Åberg, Nätverket Värmlands Idéburna och Överenskommelsen Värmland pernilla.aberg@sv.se
Sandra Dalåsen, Compare
sandra.dalasen@compare.se

         

Tidigare Social innovation Värmland

       

Mötesplats Social innovation Värmland är igång!

Nu har vi startat upp mötesplats Social Innovation Värmland med närmare 100 personer på plats. Vi har haft spännande dialoger om hur vi tillsammans kan skapa ett mer socialt hållbart Värmland. Tack alla som deltog!
Nästa steg är Co-Days 12-14 februari här på Karlstad Innovation Park. Mer info kommer inom kort.

David Hanley, 
Shine

David är en av de som anmält sig till mötesplats Social Innovation Värmland. Hans förväntningar är att träffa andra aktörer som också jobbar med att lösa samhällsutmaningar.

Linda Häggkvist,
Föräldrastödet i Värmland 

Jag har en förhoppning att genom Social Innovation Värmland kunna träffa människor som är motiverade och engagerade. Inte bara att man har fått ett uppdrag på sitt skrivbord utan att man vill förändra och ser att det finns behov, att vi måste förändra för att vi ska må bra i Värmland.