Social innovation Värmland

Social innovation Värmland

Nu har vi startat upp mötesplats Social Innovation Värmland med närmare 100 personer på plats. Vi har haft spännande dialoger om hur vi tillsammans kan skapa ett mer socialt hållbart Värmland. Tack alla som deltog! 

Nästa steg är Co-Days 12-14 februari här på Karlstad Innovation Park. Mer info kommer inom kort.

Social innovation Värmland vill vara en gränsöverskridande mötesplats där människor med olika kompetenser, intressen och erfarenheter träffas, som  har det gemensamma att skapa social nytta i samhället. Näringsliv, idéburen sektor, offentlig sektor och akademi behöver samarbeta för att klara samhällets sociala utmaningar.  

Välkommen att vara med!

Mer info hittat du HÄR.