Social Innovation Värmland
SOCIAL INNOVATION
Värmland

Vi vill bjuda in dig att vara med!

Hur kan vi i Värmland arbeta mer aktivt och tillsammans för att ta höjd för ett mer socialt hållbart Värmland med fler sociala innovationer? Näringsliv, idéburen sektor, offentlig sektor och akademi behöver samarbeta för att klara samhällets sociala utmaningar. Social innovation Värmland vill därför vara en gränsöverskridande mötesplats där människor med olika kompetenser, intressen och erfarenheter träffas, som har det gemensamma att skapa social nytta i samhället. Vi välkomnar dig och din organisation som är nyfiken på verksamhetsutveckling och vill bidra till nya samarbeten och ny handlingskraft. I Sverige växer nya banbrytande sociala lösningar snabbt fram på alla typer av samhällsutmaningar och Social innovation Värmland kan vara en del av den. Nu startar vi upp mötesplatsen genom att börja med två steg.

STEG 1: Inbjudan till workshop och uppstart av Social innovation Värmland
Vi kunskapar om social innovation, reder ut begrepp och varför vi behöver lyfta social innovation kopplat till livsvillkor, tillväxt och attraktivitet. Vi kommer även involvera din organisations drivkrafter för social nytta samt lyssna till Erika Augustinsson, tidigare Mötesplats Social innovation i Malmö och Åsa Ranung från Region Värmland. Vi kommer också få ta del av några sociala verksamheter, från ideella organisationer till techbolag.

        


Eventet är fullbokat och vi har stängt anmälan!

Datum:
5 november

Tid: Kl 8.30-12.30
Plats: Karlstad Innovation Park
Kostnadsfritt. Kaffe och smörgås ingår

Har du frågor kan du kontakta Anna-Karin:
 
anna-karin.frykstedt@karlstadinnovationpark.se

Erika Augustinsson

STEG 2: CO-DAYS Social innovation
Innovation skapas mellan olika kompetenser och i ett oförutsägbart sammanhang. Därför kommer vi att arrangera co-days på Innovation Park 12-14 februari 2020. Under dessa dagar kommer du kunna använda Innovation Park som arbetsplats men också få tillfälle att delta i spännande workshops och föreläsningar kopplade till social innovation. Tanken är att stimulera till nya samarbeten. Anmälan öppnar senare i höst.

          

Processgruppen Social innovation Värmland:
Anna-Karin Frykstedt, Karlstad Innovation Park
Anna Stålhammar, Region Värmland
Ann-Kristine Johansson, Coompanion Värmland
Elin Tienvieri, Arvika Innovation Park
Leif Tyrén, Coompanion Värmland
Pernilla Åberg, Nätverket Värmlands Idéburna och Överenskommelsen Värmland

         

På gång Social Innovation Värmland

       

Mötesplats Social Innovation Värmland är igång!

Nu har vi startat upp mötesplats Social Innovation Värmland med närmare 100 personer på plats. Vi har haft spännande dialoger om hur vi tillsammans kan skapa ett mer socialt hållbart Värmland. Tack alla som deltog!
Nästa steg är Co-Days 12-14 februari här på Karlstad Innovation Park. Mer info kommer inom kort.

David Hanley, 
Shine

David är en av de som anmält sig till mötesplats Social Innovation Värmland. Hans förväntningar är att träffa andra aktörer som också jobbar med att lösa samhällsutmaningar.

Linda Häggkvist,
Föräldrastödet i Värmland 

Jag har en förhoppning att genom Social Innovation Värmland kunna träffa människor som är motiverade och engagerade. Inte bara att man har fått ett uppdrag på sitt skrivbord utan att man vill förändra och ser att det finns behov, att vi måste förändra för att vi ska må bra i Värmland.