Bolla- en inkluderande och jämställd musikbransch

Bolla- en inkluderande och jämställd musikbransch

Sisterhood Business är en start-up som jobbar för att inkludera och främja jämställdheten inom musikbranschen.
Deras plattform SISBIZ gör det lättare för icke-män att hitta uppdrag inom branschen och gör det enklare för bolag att nå jämställdhetsmålen. Ett upplägg som är enkelt, lönsamt och som effektiviserar rekryteringsprocessen.
 
En annan viktig del som ingår i tjänsten är prissättningen på arbete. En timtaxa kommer inte kunna understiga musikförbundets minimitariff. Du som användare kommer alltså inte behöva sänka dig i pris för att vara konkurrenskraftig. Sisterhood Business ser hellre att kompetensen får skina och att man får rättvist betalt för sitt arbete.
 
Micaela och Sofie vill Bolla med dig och få feedback kring deras koncept. Finns det andra mervärden de kan lyfta in? Hur ska de paketera erbjudandet på ett attraktivt sätt?
När: 23/6 kl. 11.00-11.45
Var: https://zoom.us/j/96346452588
 
Om Bolla:
Bolla är ett avslappnat och energigivande samtal där en person eller ett team får möjlighet att testa sin idé och sina tankar för att utveckla sitt erbjudande och sin verksamhet.
Läs mer här:
https://karlstadinnovationpark.se/bolla/