Maria med i Landet Podcast

Maria med i Landet Podcast

Vad finns det egentligen för företag i våra landsbygder? I många branscher finns en urban norm – att vissa företag bara finns i storstäderna, och att företagande i landsbygderna endast handlar om lantbruk, skogsbruk och livsmedelsproduktion. Men den bilden är långt ifrån sann!
 
Vår kollega Maria Kvarnström är med i veckans avsnitt av Landet Podcast.
 
Hon pratar kring hur det är att driva innovation på landsbygden, den urbana normen och hur de jobbar med steget innan företagandet.
Gå in och lyssna där poddar finns.