GRATTIS till de värmländska vinnarna av innovationspriset SKAPA 2023!

GRATTIS till de värmländska vinnarna av innovationspriset SKAPA 2023!

Nu är årets SKAPA-pristagare utsedda i Värmland och till den nationella finalen skickas två bolag som båda har starkt hållbarhetsfokus och människa och miljö som utgångspunkt.

SKAPA-priset är ett av landets största och innovationspris som delats ut varje år sedan 1986. Huvudsyftet med priset är att ge stöd till innovatörer/uppfinnare för att de ska få möjlighet att utveckla sina idéer till kommersiella produkter och tjänster.

Årets länsvinnare av SKAPA priset är: Anders Junghage, Locstone AB

Juryns motivering:

Locstone AB löser en utmaning inom anläggningsbranschen som har stor potential att påverka och skapa nytta i flera led. Innovationen Locstone är nytänkade i en traditionell bransch och möjliggör montering av kantsten helt utan betong. 

Metoden innebär att regnbäddar kan anläggas på ett innovativt och resurseffektivt vis, en viktig konstruktion för att framtidssäkra våra städer mot klimatförändringar som ökade mänger med regnvatten och ökad temperatur.

Anders har med utgångspunkt i miljö och social hållbarhet tagit fram en produkt där vi lätt kan se nyttan och där den patenterade lösningen är också ett typexempel på att man med enkel teknik kan vara revolutionerande och lösa komplexa problem.

Locstone-tekniken har stor potential att utmana traditionell anläggningsteknik och möjliggöra kraftiga besparingar både med avseende på ekonomi och miljö – ett starkt bidrag till ett hållbart samhällsbyggande.

Anders gedigna kunskap och erfarenhet inom stensättning ger hög trovärdighet och i kombination med produkten och med hans entreprenöriella driv finns alla förutsättningar för att nå framgång.

Jag har jobbat med idéer inom hållbarhet och som expert och rådgivare inom stensättning länge och den här idén kändes rätt att jobba vidare på själv, den har stor potential att göra skillnad för branschen. Det här är mitt sätt att bidra till en hållbar utveckling och att få det här priset gör att det verkligen känns som vi är på rätt väg – det är stort!

Årets länsvinnare av SKAPA talang är: Amanda Wiik Nature Station AB

Juryns motivering:

Nature Station tar sig an några av våra största samhällsutmaningar som psykisk ohälsa, stress och stillasittande samtidigt som bolaget också möter upp negativa hälsoeffekter av den pågående urbaniseringen.

Bolagets innovation – multisensoriska friskvårdsrum som genom att föra samman forskning, natur, digital teknik och hälsofrämjande aktiviteter skapar förutsättningar för att nå de som har störst behov av effekterna men (ännu) inte på grund av psykiska eller fysiska hinder inte har tillgång till dem.

Amanda, grundaren av Nature station har stor kunskap inom folkhälsa och har passionerat och uthålligt använt denna för att tillgängliggöra naturens evidensbaserades hälsoeffekter när inte människan kan ta sig till naturen.

En häftig upplevelse att bli uppmärksammad samtidigt som det är ett erkännande för alla som varit med och bidragit till Nature Station. Jag hoppas att vi också kan inspirera andra att våga utveckla sina idéer.

Prisutdelning på Residenset

Den regionala prisutdelningen för de två länsvinnarna arrangeras den 5 september på Residenset i Karlstad och priset delas ut av landshövding Georg Andrén. Då får vinnarna sina prischeckar på 15.000 kr, blommor och diplom.
Vid prisutdelningen delar SEB-banken också ut ett hederspris.

De värmländska vinnarna går även vidare till den nationella tävlingen i Stockholm. Tävlingen Prissumman 500 000 kr står på spel för tävlande i om SKAPA-Priset och för SKAPA-Talang där summan 250 000 fördelas på upp till tre deltagare.

SKAPA-priset i Värmland

Fram tills i år har Almi varit ansvariga för uttagningen till de regionala priserna, från 2023 är det i Värmland Karlstad Innovation Park som har ansvaret att projektleda, samla jury och utse de regionala vinnarna.

I årets juryarbete har genomförts av representanter från Almi Värmland, Compare, Drivhuset, Karlstad Universitet, Nyföretagarcentrum Södra Värmland och Region Värmland.

För ytterligare information, kontakta:

Therese Sundström Karlstad Innovation Park
Ordförande länsjury SKAPA-priset i Värmland
therese.sundstrom@karlstadinnovationpark.se
0739-46 59 78
www.stiftelsenskapa.se

 

Om Stiftelsen SKAPA

SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och Patent- och registreringsverket. 

Stiftelsen Skapa tror att det är viktigt att Sverige värnar om landets innovatörer/uppfinnare och belönar de personer som kommer att utveckla nästa generations stora innovationer.
Det är detta vi vill bidra till genom utdelandet av SKAPA-priset.

Skapa_stående_2021