Välkomna Sandra och Angelica till vår styrelse!

Välkomna Sandra och Angelica till vår styrelse!

Sandra Sundbäck och är VD på Paper Province och också grundare av nätverket Wink; Women in Karlstad. Innan hon kom till Paper Province var hon kommunikations- och hållbarhetschef på Volvo Construction Equipment.
Hon är en ledare som arbetar för att alla i organisationen ska förstå att de är viktiga medspelare och att vägen till framgång är att arbeta mot gemensamma mål med fötterna i värdegrunden.
I styrelseuppdraget vill hon bidra till att lyfta blicken och helheten och tydliggöra Innovation Parks roll för medlemmarna och övriga intressenter. Hon vill också lyfta vilka möjligheter som finns i den fysiska miljön och skapa en attraktiv samlingsplats för företag och personer.
 
Angelica Ekholm är VD för Dalarna Science Park. Innan rollen som VD var hon näringslivschef på Borlänge kommun i fyra år dit hon kom efter 16 år i hudvårdsindustrin.
Angelica brinner för utveckling och har ett stort samhällsengagemang. Hon ser fram emot uppdraget i styrelsen och har tackat ja till uppdraget för att hon tror det är viktigt att Dalarna och Värmland närmar sig varandra. Det här blir en möjlighet för att ta ett steg i den riktningen och knyta nya bekantskaper i styrelsen och det viktigaste av allt guida organisationen framåt.