Från medvetenhet till handling

Från medvetenhet till handling

I början på maj bjöd plattformen och nätverket TechniQual in till frukostträff hos samverkanspartnern Ellevio på temat “från medvetenhet till handling”. På träffen med över 20 deltagare som representerades av företag, aktörer från kluster samt utbildning, skapades förutom härlig stämning också intressanta diskussioner kring mångfald och inkludering inom teknikbranschen i Värmland, och varför det är viktigt.

Mötesplatsen, som nu startades upp igen efter pandemin, är ett verktyg och sammanhang för företag där man kan växla upp sitt arbete inom dessa områden, från att till att öka sin medvetenhet och kunskap om varför det är viktigt, till konkreta exempel och verktyg hur man kan starta en utveckling och förändring i sin verksamhet.

TechniQual som bjuder in till träffarna är en plattform med visionen en jämlik teknikbransch i Värmland.. En vision som formats för att säkra viktig kompetens och utveckla konkurrenskraftiga och attraktiva arbetsplatser inom branschen i vår region.

 

Styrkan i TechniQual ligger i organiseringen som är nätverksbaserat och bygger på engagemang, handling och lärande. Utgångspunkten är att det är företagen som är de som kan bidra till en jämställd teknikbransch i samverkan med andra organisationer och man gör det utöver gränserna för sin egen verksamhet och bransch – IT, El/energi och industri.

Plattformen faciliteras av Karlstad Innovation Park med Therese Sundström i spetsen och startade med en handfull företag och organisationer som var drivna att arbeta för att väcka teknikintresset hos tjejer. En fråga som fortfarande är en stor del av drivkraften i plattformen idag, men på resans gång har man insett att vi behöver angripa kompetensbristen och jämställdhetsfrågan från flera håll.

Håll utkik för spännande information och kommande träffar med Techniqual här.